Kategorija: Uncategorized

Obvezni tehnični pregledi preverjajo tehnično brezhibnost vozil, ki so starejša od treh letObvezni tehnični pregledi preverjajo tehnično brezhibnost vozil, ki so starejša od treh let

Če želimo, da je v cestnem prometu čim manj nesreč, ki bi bile posledica okvar na vozilih, je potrebno poskrbeti za tehnično brezhibnost vozil. To redno preverjajo tehnični pregledi, ki so obvezni za vsa vozila, ki so starejša od treh let.

Nova vozila tehničnih pregledov ne rabijo opravljati, saj se predvideva, da je to tisto obdobje, ko je verjetnost mehanskih napak izjemno majhna. Po tem obdobju so tehnični pregledi obvezni na vsaki dve leti, ko pa vozilo dopolni 8 let, je njegovo delovanje potrebno preveriti vsako leto.

Le s tehnično brezhibnim vozilom se lahko odpravimo na cesto

Dejstvo je, da tehnični pregledi niso nekaj, na čemer bi morali varčevati, ampak gre za zelo zahteven in predvsem odgovoren postopek, ki lahko reši marsikatero življenje. Na njih se preveri najpomembnejše mehanske sklope na podvozju, luči, zavore, akumulator, izpušne pline in še mnogo drugega.

To je tudi edini način, da še pravočasno odkrijemo morebitne napake in jih odpravimo. Če vozila niso zadovoljila vsem zahtevanim kriterijem, ki jih tehnični pregledi določajo, je potrebno napake nemudoma odpraviti. Za to imamo časa 5 delovnih dni, v nasprotnem primeru je tehnični pregled potrebno ponovno plačati.

Le z uspešno opravljenimi tehničnimi pregledi lahko podaljšamo prometno dovoljenje

Čeprav s tehničnimi pregledi na prvem mestu odkrivamo napake na vozilu, pa se na njih preveri tudi dokument o skladnosti vozila ter prometno dovoljenje. S tega vidika so tehnični pregledi zelo pomembni, saj se z njimi ugotavlja, ali gre za pravo vozilo in če je bilo morda ukradeno.

Zagotovo je pomemben podatek tudi ta, da je prometno dovoljenje veljavno oziroma lahko podaljšano samo za čas veljavnosti tehničnih pregledov. To pomeni, da prometnega dovoljenja brez tehničnih pregledov ne moremo podaljšati, prav tako pa ne moremo opraviti vseh drugih obveznosti povezanih z registracijo vozil.…